Lyrics »

Tak Wielki Jesteś Ty

Panie nasz, jesteś wielki, C, a
Twoje imię ponad inne; F, C
Boże nasz, jesteś święty, C, a
Niech się święci Twoje imię. F, C

Ty nas sam wybrałeś, jesteśmy Twoi, a, F
Nikt nie wyrwie z ręki Twej, a, G/E
Nowe życie dałeś, a
Wiecznie ukochałeś, F
Nie musimy lękać się! a, G7

Tak wielki jesteś Ty,
C, G, a
Wielki jesteś Ty, wielki jesteś Ty!
G, F, G, C


Dear visitor, welcome on my website!

Beside presenting my musical work I want to inform here on my current events and future plans.

If you think I might help your work or just simply, you would like to organize my concert (solo or with the band), feel free to contact me.