Lyrics »

Tak MI Tu Dobrze

Tak mi tu dobrze przy Tobie jest C F

Obejmij Panie mnie tak mocno F G

Kiedy do Ciebie zwracam się C F

Imienia Twego wzywam głośno. F C

Przyjdź Panie Jezu, uwolnij mnie a e

Od nieprzyjaciół ratuj Panie G d

Świętym Duchem napełnij mnie a e

Wielbić Ciebie nie przestanę! G E a

Ty każde słowo słyszysz me

I dobrze znasz stan mego serca

Kiedy wylewam prośby swe

Masz zawsze czas dla swego dziecka

Przyjdź Panie Jezu, uwolnij mnie

Od nieprzyjaciół ratuj Panie

Świętym Duchem napełnij mnie

Wielbić Ciebie nie przestanę!


Dear visitor, welcome on my website!

Beside presenting my musical work I want to inform here on my current events and future plans.

If you think I might help your work or just simply, you would like to organize my concert (solo or with the band), feel free to contact me.