Lyrics »

Szczęściem Mym Jesteś Ty

Szczęściem mym jesteś Ty, mój Panie, G, D, e
Grzechy me zmyłeś świętą swą krwią; C, G, D
W serce me wlałeś radość bez granic; G, D, e
Teraz już jestem własnością Twą. C, G, D

O, Panie mój, zmieniaj mnie Duchem Swym, abym ja C, G, D, e
Był coraz bardziej podobny do Ciebie; C, G, D
Prowadź co dzień, miękkie serce na Słowo Swe daj, a, G, D, e
Bym w końcu mógł spotkać się z Tobą w niebie. C, G, e

Szczęściem mym jesteś Ty, mój Panie,
Grzechy me zmyłeś świętą swą krwią;
W serce me wlałeś pokój bez granic;
Teraz już jestem własnością Twą.

O, Panie mój, zmieniaj mnie Duchem Swym, abym ja
Był coraz bardziej podobny do Ciebie;
Prowadź co dzień, miękkie serce na Słowo Swe daj,
Bym w końcu mógł spotkać się z Tobą w niebie.


Dear visitor, welcome on my website!

Beside presenting my musical work I want to inform here on my current events and future plans.

If you think I might help your work or just simply, you would like to organize my concert (solo or with the band), feel free to contact me.