Lyrics »

Panie Ty Mnie Słyszysz

Panie Ty mnie słyszysz a F

Kiedy wołam z głębi duszy C e

Usłysz teraz proszę

Niech me serce się poruszy

Miłość wlewaj Panie,

Bo sam z siebie nic nie mogę,

W Tobie mój ratunek

Przez najcięższą prowadź drogę.

Jezu, jesteś Panem ponad wszystko a F C e

Jezu, jesteś Królem moim, Panie a F C e

Dobrze jest być z Tobą

W każdej chwili – złej czy dobrej,

Nigdy nie odrzucisz

Tych, co pragną być przy Tobie,

Daj w sercu nadzieję,

Oddal myśli niepokorne,

Tylko Twoje Imię

Chcę wywyższyć, bo jest godne.

Jezu, jesteś Panem ponad wszystko

Jezu, jesteś Królem moim, Panie


Dear visitor, welcome on my website!

Beside presenting my musical work I want to inform here on my current events and future plans.

If you think I might help your work or just simply, you would like to organize my concert (solo or with the band), feel free to contact me.