Lyrics »

Nie Bój Się

Nie bój się, nie bój się, G e

Jezus Pan kocha Cię. h D

Na Niego patrz, nie lękaj się, G e

Ufaj Mu, blisko jest. h D

Wołaj Go w każdy dzień, G e

W każdą noc, On słyszy Cię. h D

Kochaj Go ze wszystkich sił, G e

Uwielbij Go życiem swym. h A

On Panem jest, łaskawy Bóg, G e

Pasterzem dla swoich trzód. h D

Więc nie bój się, On Kocha Cię, G e

Swą cenną krwią wykupił Cię. h D

Nie bój się, nie bój się, G e

Jezus Pan kocha Cię. h A


Dear visitor, welcome on my website!

Beside presenting my musical work I want to inform here on my current events and future plans.

If you think I might help your work or just simply, you would like to organize my concert (solo or with the band), feel free to contact me.