Lyrics »

Kto Poznał Mnie

Kto poznał mnie lepiej niż ja sam? G, C, D
Ty; od pierwszej chwili już mnie znasz; G, C, D
Każdy dzień, każdą chwilę, przy mnie jest mój Pan, e, C, G, D
Każdą myśl, pragnień tyle, tylko On mnie zna. e, C, G, D

Kto ma moc, by zmieniać życie me?
Ty; w ofierze dałeś życie swe;
Każdy grzech, każdą winę Twoja zmywa krew,
W śnieżną biel moja szata z brudnej zmienia się.

Kto zmierza do nieba Twoich bram?
Ja, w każdym dniu zdążam właśnie tam;
Z każdym dniem, z każdą chwilą zbliża się ten dzień,
Kiedy ziemskie dni miną, wreszcie spotkam Cię.


Dear visitor, welcome on my website!

Beside presenting my musical work I want to inform here on my current events and future plans.

If you think I might help your work or just simply, you would like to organize my concert (solo or with the band), feel free to contact me.