Lyrics »

Dotknij Się Mojego Serca

Dotknij się mojego serca a C

Otwórz oczy me G

Niech me uszy Ciebie słyszą d

Chcę znać drogi Twe /G a

Bo drogi Swe objawiasz Panie a G

Tym co chodzić z Tobą chcą F C

Z całych sił codziennie pragną a e

Pełnić wolę Twą. F C

 

Nie daj zbłądzić, nie daj zginąć,

Niechaj głos Twój znam

Kiedy wszystko mnie zawodzi

Wiem, że nie mój Pan

Bo drogi Swe objawiasz Panie

Tym co chodzić z Tobą chcą

Z całych sił codziennie pragną

Pełnić wolę Twą.

Miłość w sercu chcę rozpalić,

Pierwszą miłość mą

Do Jezusa, który kocha,

Który zna mój los.

Bo drogi Swe objawiasz Panie

Tym co chodzić z Tobą chcą

Z całych sił codziennie pragną

Pełnić wolę Twą.


Dear visitor, welcome on my website!

Beside presenting my musical work I want to inform here on my current events and future plans.

If you think I might help your work or just simply, you would like to organize my concert (solo or with the band), feel free to contact me.