Lyrics »

Czemu Nie Wierzysz?

Czemu nie wierzysz w Jego słowo w każdy czas, a, C, F, C
Przecież On tam, na Golgocie, umarł za każdego z nas. F, C, d, E
Winy przebaczył, objął cię ramieniem Swym, a, C, F, C
Drogę ci pokazał dobrą. Chce, byś chodził zawsze z Nim. F, C, d, a

Dlaczego więc nie pamiętasz o tym, że a, C, F, C
W każdej chwili twego życia Bóg ci błogosławić chce. F, C, d, E
Zostaw dziś troski i zaufaj w końcu Mu, a, C, F, C
Bo jest godzien zaufania Wszechmogący Pan, twój Bóg. F, C, d, a

Ref.:

Królem jest! Wciąż pamiętaj o tym, że F, C
On na tronie, pełen chwały, w Jego ręku życia bieg. d, a
Teraz więc odrzuć swoje troski i F, C
Pozwól Bogu przeprowadzić cię przez wszystkie twoje dni. d, E

Żyj tylko z wiary, nie daj się oszukać, gdy

Twoje oczy nic nie widzą oprócz życia szarych dni.
Serce ci mówi: „Bez nadziei jesteś, sam.”
Powiedz wtedy Jemu wszystko. On przyjaciel twój i Pan!

Wleje nadzieję, w sercu zgasi wszelki ból,
Rzeki żywej rwące wody niech popłyną. On to król!
Cudowna miłość zdziała cuda w życiu twym.
Będziesz wielbił Jego Imię, wdzięcznie śpiewać w sercu swym.

Ref.:

Królem jest! Wciąż pamiętaj o tym, że
On na tronie, pełen chwały, w Jego ręku życia bieg.
Teraz więc odrzuć swoje troski i
Pozwól Bogu przeprowadzić cię przez wszystkie twoje dni.


Dear visitor, welcome on my website!

Beside presenting my musical work I want to inform here on my current events and future plans.

If you think I might help your work or just simply, you would like to organize my concert (solo or with the band), feel free to contact me.