Lyrics »

Czemu Drżysz We Mnie Duszo Ma?

1. [Czemu drżysz we mnie duszo ma? /x2

Czemu rozpaczasz w noc i dzień?

I czego jeszcze boisz się?  /BIS

 

Choć Twój Pan obiecał Ci

Pełne dobra i radości dni

Zaufaj Mu, choć dzisiaj nic

Nie wskazuje, byś szczęśliwym był

2. Zaufam Bogu, bo już wiem,

Że On na pewno pamięta mnie

Podejdę blisko pod sam tron

I oddam chwałę pieśnią swą

Bo Panie Ty ratujesz, gdy

Jak dziecko ufnie w ramionach Twoich trwam

Nie słucham tych, co mówią mi:

„Gdzie jest Twój Bóg, kiedy jesteś sam?”

Bo Bóg, któremu służysz dziś

Potężny w mocy, Panem Panów jest

Zna przyszłe dni i pragnie by,

Twa dusza już nie trapiła się.

3. Czemu drżysz we mnie duszo ma?

Czemu rozpaczasz w noc i dzień

Na Pana patrz, On sprawi tak,

Że blisko już zwycięstwo twe.


Dear visitor, welcome on my website!

Beside presenting my musical work I want to inform here on my current events and future plans.

If you think I might help your work or just simply, you would like to organize my concert (solo or with the band), feel free to contact me.