Lyrics »

Codziennie Rano

1. Codziennie rano czekasz na mnie;
Jaką drogę dziś wybiorę?
Czy pójdę swoją, własnym planem,
Czy przed Tobą się ukorzę?

Cóż mi po tym, że coś zyskam na tym świecie,
Jeśli duszy swej zaszkodzę?
Powołałeś mnie do życia w Swym królestwie,
Tobie służyć chcę, mój Boże.

2. Codziennie dajesz łaski z nieba,
Ciągle blisko przy mnie jesteś;
Skarby w górze gromadzić trzeba, by
Znaleźć się w Twoim królestwie.

Cóż mi po tym, że coś zyskam na tym świecie,
Jeśli duszy swej zaszkodzę?
Powołałeś mnie do życia w Swym królestwie,
Tobie służyć chcę, mój Boże.

3. Codziennie mannę zsyłasz z nieba,
Na zielone niwy wiedziesz;
O życie martwić się nie trzeba,
Tyś pomocą w każdej biedzie.


Dear visitor, welcome on my website!

Beside presenting my musical work I want to inform here on my current events and future plans.

If you think I might help your work or just simply, you would like to organize my concert (solo or with the band), feel free to contact me.