Lyrics »

Bo Co Dzień

Panie mój, tyle dni jesteś ze mną już; D, fis, G, D
Tyle dni słuchałem Twych życiodajnych słów. fis, h, G, D
Dziś już wiem, przy mnie Ty ciągle pragniesz być; D, fis, G, D
Mogę już bezpiecznie w ramionach Twych się skryć. fis, h, G, A

Bo co dzień, co dzień D, h
Łaskę dajesz mi, fis, A
Panie, Ty, co dzień D, h
Źródłem jesteś mi. fis, A


Dear visitor, welcome on my website!

Beside presenting my musical work I want to inform here on my current events and future plans.

If you think I might help your work or just simply, you would like to organize my concert (solo or with the band), feel free to contact me.